Logo Market Radlin

Teren nr 3

Informacja o terenie

POŁOŻENIE: ul. Rybnicka
WIELKOŚĆ TERENU: 1,03 ha
CHARAKTER SPRZEDAŻY: Przetarg – sprzedaż częściowo prawa własności a częściowo prawa wieczystego użytkowania.
PRZEZNACZENIE TERENU: Tereny przemysłowe
DOJAZD: Dojazd odbywa się drogą gminną o nieutwardzonej powierzchni. Nieruchomości położone w południowej części miasta, graniczące z Wodzisławiem Śląskim, blisko Drogi Krajowej nr 78.
UKSZTAŁTOWANIE TERENU: Obszar płaski, niezabudowany, typu greenfield.
DOSTĘPNE SIECI TECHNICZNE: Przez nieruchomość́ o zróżnicowanym kształcie i konfiguracji przebiega infrastruktura podziemna tj. sieć elektroenergetyczna kablowa 500 kV, trzy wodociągi (Ø 160, Ø 200, Ø 250 mm.) oraz gazociąg.
DOPUSZCZALNE OPCJE ZABUDOWY TERENU:

 • obiekty przemysłowe nawiązujące w specyfice do górnictwa, koksownictwa, elektro ciepłownictwa,
 • obiekty o funkcji usługowej (handel, gastronomia, rzemiosło),
 • zieleń́ urządzona o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
 • obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
 • sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego dla obsługi funkcji mieszkaniowej i usługowej.

 

Galeria

Plan zagospodarowania

 • obiekty przemysłowe nawiązujące w specyfice do górnictwa, koksownictwa, elektro ciepłownictwa,
 • obiekty o funkcji usługowej (handel, gastronomia, rzemiosło),
 • zieleń́ urządzona o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
 • obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
 • sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego dla obsługi funkcji mieszkaniowej i usługowej.
  logotypy ue

  Copyright: Miasto Radlin 2013   |   Wykonanie strony: Garski Multimedia