Logo Market Radlin

Teren nr 2

Informacja o terenie

POŁOŻENIE: ul. Modrzewiowa

WIELKOŚĆ TERENU: 2,02 ha

CHARAKTER SPRZEDAŻY: Przetarg – sprzedaż̇ prawa własności.

PRZEZNACZENIE TERENU: Usługi publiczne.

DOJAZD: Działka położona w centralnej części miasta, w obszarze mieszkaniowym, przylegającym do ul. Rymera – jednego z głównych ciągów komunikacyjnych miasta, prowadzącego od centrum w kierunku sąsiadujących Rydułtów i Pszowa.

UKSZTAŁTOWANIE TERENU: Obszar płaski, niezabudowany, typu greenfield.

DOSTĘPNE SIECI TECHNICZNE: Działka posiada sieć wodociągowa i teletechniczna. Przez działkę̨ przebiega kanalizacja sanitarna Ø 300, kanalizacja deszczowa Ø 600 i linia energetyczna 20 kV.

Galeria

Mapa

Spacer wirtualny

Plan zagospodarowania

  • obiekty o funkcji usługowej (handel, gastronomia, rzemiosło),
  • zieleń́ urządzona o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
  • obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
  • sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego dla obsługi funkcji mieszkaniowej i usługowej.
logotypy ue

Copyright: Miasto Radlin 2013   |   Wykonanie strony: Garski Multimedia