Logo Market Radlin

Teren nr 1

Informacja o terenie

POŁOŻENIE: ul. Mariacka
WIELKOŚĆ TERENU: 0,63 ha
CHARAKTER SPRZEDAŻY: Przetarg – sprzedaż prawa własności.
PRZEZNACZENIE TERENU: Teren mieszkalno-usługowy.
DOJAZD: Dojazd drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Działka położona blisko Drogi Krajowej nr 78.
UKSZTAŁTOWANIE TERENU: Obszar płaski, niezabudowany, typu greenfield.
DOSTĘPNE SIECI TECHNICZNE: Posiada dostęp do infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej, telekomunikacyjnej znajdujących się w ciągu ul. Mariackiej. Od strony jezdni na działce znajdują̨ się słupy napowietrznej linii energetycznej, a przez południowo-wschodnią cześć́ działki przebiega rurociąg wód dołowych.
DOPUSZCZALNE OPCJE ZABUDOWY TERENU:

  • obiekty o funkcji usługowej (handel, gastronomia, rzemiosło),
  • zieleń urządzona o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
  • obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
  • sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego dla obsługi funkcji mieszkaniowej i usługowej.

Galeria

Mapa

Spacer wirtualny

Plan zagospodarowania

  • obiekty o funkcji usługowej (handel, gastronomia, rzemiosło),
  • zieleń urządzona o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
  • obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
  • sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego dla obsługi funkcji mieszkaniowej i usługowej.
logotypy ue

Copyright: Miasto Radlin 2013   |   Wykonanie strony: Garski Multimedia