Logo Market Radlin

Stowarzyszenia

 

W Radlinie działa aktywnie ponad 30 organizacji pozarządowych, stwarzając tym samym szeroką ofertę spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań.

Społeczność Radlina wyróżnia się nowoczesnym podejściem do działalności w obszarze III sektora oraz idei społeczeństwa obywatelskiego.  W ciągu ostatnich 15 lat powstały nowe stowarzyszenia, które zaczęły działać w obszarze szeroko rozumianego rozwoju lokalnego, a nie jak dotychczas – typowo “hobbystycznie”. W 2001 roku w Radlinie zorganizowano pierwszy w powiecie wodzisławskim Festiwal Organizacji Pozarządowych, a w roku 2003 wdrożono projekt, którego efektem finalnym było powołanie Radlińskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz uchwała Rady Miasta w sprawie zasad współpracy samorządu Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi. Radlin zaczął się wyróżniać na mapie aktywności obywatelskiej, zaczął być wskazywany jako przykład dobrych praktyk, co nie pozostało bez echa w innych częściach regionu, a nawet kraju (dobra współpraca międzysektorowa miała wpływ na wytypowanie miasta Radlina do ogólnopolskiego projektu ,,Przejrzysta gmina”).

Pomijając liczne kluby sportowe,  radlińskie stowarzyszenia działają głównie w sferze kultury i rozwoju lokalnego (mają zróżnicowane cele statutowe: rozwój lokalny, kultura i tradycja, aktywność kobiet, działania dla dzieci i młodzieży, niepełnosprawność).

Jedną z ciekawszych inicjatyw prowadzonych w całości przez lokalna organizację pozarządową jest Biuro Porad Obywatelskich – jedna z nielicznych tego typu placówek w regionie, oferująca bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie. Biuro należy do Związku Biur Porad Obywatelskich. Rocznie rozpatruje około 900 spraw.

    logotypy ue

    Copyright: Miasto Radlin 2013   |   Wykonanie strony: Garski Multimedia