Logo Market Radlin

O projekcie

Tytuł projektu: „Dynamizacja rozwoju społeczno-gospodarczego, dzięki kompleksowej, międzynarodowej promocji terenów inwestycyjnych”

O projekcie

„Małe miasta również mogą być atrakcyjne dla biznesu” to konkluzja artykułu w magazynie Forbes oraz rankingu przeprowadzonego przez ten magazyn w zakresie atrakcyjności polskich miast dla biznesu. Kluczową kwestią, jest tu efektywność wykorzystania atutów własnego miasta, niezależnie od tego, czy będzie to bliskość ośrodków metropolitalnych, położenie przygraniczne, czy też potencjał turystyczny lub przemysłowy.

Dynamizacja rozwoju społeczno-gospodarczego Radlina dzięki kompleksowej, międzynarodowej promocji terenów inwestycyjnych – to projekt mający na celu wdrożenie kompleksowego programu z zakresu city marketing, skierowanego na kompleksową promocję Radlina jako dynamicznego ośrodka miejskiego o dużym potencjale rozwojowym, wspierającego i kształtującego własny rozwój społeczno-gospodarczy. Przedmiotem projektu jest promocja pięciu miejskich terenów inwestycyjnych. Tereny będą promowane m.in. w prasie i telewizji o zasięgu ogólnopolskim, na ogólnopolskich portalach biznesowych, oraz na targach w kraju i za granicą. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet I, poddziałanie 1.1.2. “Promocja inwestycyjna”.

Całkowita wartość projektu wynosi: 525 707,00 zł,
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 85%

    logotypy ue

    Copyright: Miasto Radlin 2013   |   Wykonanie strony: Garski Multimedia