Logo Market Radlin

Śląskie

 

Śląskie to największy w Polsce okręg przemysłowy, odgrywający decydującą rolę w gospodarce narodowej, podstawie krajowego bilansu paliwowo-energetycznego. O wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej województwa śląskiego decydują: położenie geograficzne, duży rynek zbytu, zaplecze surowcowe, dobrze rozwinięta infrastruktura, wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza, uzbrojenie terenu, bliskość lotniska o znaczeniu międzynarodowym oraz port rzeczny w Gliwicach.

Województwo śląskie dysponuje licznymi zasobami naturalnymi, do których należą m.in. węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni, kruszywa naturalnego, a także wody lecznicze, termalne i mineralne. Jako region otwarty na otoczenie, atrakcyjny dla przedsiębiorców i inwestorów, poprzez rozbudowaną infrastrukturę turystyczną i kulturalną oraz bogate walory przyrodnicze i kulturowe jest regionem atrakcyjnym także dla turystów.

Więcej informacji: http://slaskie.pl/

    logotypy ue

    Copyright: Miasto Radlin 2013   |   Wykonanie strony: Garski Multimedia