Logo Market Radlin

Oświata

Obecnie na terenie Radlina znajduje się 9 placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.

Placówki przedszkolne:

 • Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Reymonta 9
 • Przedszkole Publiczne nr 2, ul. Mielęckiego 13
 • Przedszkole Publiczne nr 3, ul. Mariacka 1

Szkoły podstawowe:

 • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w ramach Zespołu Szkół Sportowych, ul. Rogozina 52
 • Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Rymera 170
 • Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Wiosny Ludów 287

Gimnazja:

 • Gimnazjum nr 1, ul. Makuszyńskiego 17
 • Sportowe Gimnazjum nr 2 w ramach Zespołu Szkół Sportowych, ul. Rogozina 52

Pozostałe placówki:

 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Rogozina 55

Oprócz szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego w mieście funkcjonuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, utworzony na bazie Liceum Technicznego i Liceum Zawodowego. Obecnie w skład placówki wchodzi:

 • Liceum Ogólnokształcące,
 • Liceum Profilowane o profilu: ekonomiczno-administracyjnym, usługowo-gospodarczym, zarządzanie informacją, socjalnym,
 • Policealne Studium Zawodowe, zawód: technik administracji.

W pobliskim Wodzisławiu mieszczą się m.in. Zespół Szkół Technicznych, oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego.
W sąsiednim Rybniku mieści się Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej

  logotypy ue

  Copyright: Miasto Radlin 2013   |   Wykonanie strony: Garski Multimedia