Logo Market Radlin

Miasto

Historia miasta

Miasto Radlin znane jest przede wszystkim przez pryzmat działalności górniczej na swoim terenie. Eksploatacja tego „czarnego złota” śląskiej ziemi od końca XIX-wieku wyznaczała rozwój tych terenów, z rolniczego krajobrazu, na ważny przemysłowy punkt na mapie południowej części Górnego Śląska.

Od 130 lat kopalnia „Marcel”, dawniej „Emma” stanowi stały element życia gospodarczego Radlina. Wybudowana na terenach leśnych miejscowości Obszary i Radlin, rozpoczęła w 1883 roku wydobycie szybami „Grundmann” i „Mauve”, które w okresie międzywojennym otrzymały nazwy „Antoni” i „Wiktor”. Wielokrotnie pogłębiane i unowocześniane służą nadal do przewozu ludzi i materiałów.

Na przełomie XIX i XX wieku prężnie zarządzany zakład rozwijał się dynamicznie. W 1885 roku wydzierżawił unieruchomioną rok wcześniej sąsiednią kopalnię „Mariahilf”. W ramach dalszych inwestycji przy kopalni powstały: brykietownia, elektrownia oraz koksownia. Wszystkie te zakłady stanowiły jeden wielki kompleks przemysłowy do którego jeszcze w 1909 roku przyłączona została kopalnia „Reden”. W tym samym okresie powstało przy kopalni modernistyczne osiedle dla pracowników, znane pod nazwą Kolonia Emma. To unikalne w skali regionu osiedle-ogród projektowane przez sztab najwybitniejszych niemieckich architektów modernistycznych. Zespół budynków, porównywalny z katowickim Nikiszowcem, do dziś budzi zachwyt, jest obiektem plenerów malarskich i fotograficznych, zaś jego mieszkańcy angażują się w życie miasta działając w Programie Aktywności Lokalnej.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel” to dziś jeden z najważniejszych punktów na przemysłowej mapie Górnego Śląska. Koksownia „Radlin” zaś może poszczycić się najnowocześniejszym sprzętem w Europie. Radlin z jednej strony jest symbolem historii górnictwa, zaś z drugiej – przykładem nowoczesnego miasta górniczego.

Wokół węgla

Trzy największe zakłady miasta; Koksownia „Radlin”, Kopalnia „Marcel” oraz Elektrociepłownia „Marcel”, przez długie lata definiowały charakter Radlina (wszystkie trzy położone w centralnej części miasta). Oprócz działalności gospodarczej związanej z wydobyciem i obróbką węgla oraz pozyskiwaną energią, w mieście działają m.in. wytwórnia obuwia, firma wodociągowa, kopalnia piasku, oraz szereg firm usługowych. Z kolei do największych pracodawców państwowych można zaliczyć Urząd Miasta Radlin, Zespół Szkół Sportowych, Gimnazjum nr 1,  Zakład Gospodarki Komunalnej.

Utrzymanie przemysłowego charakteru miasta stanowi niewątpliwy wyróżnik wśród większości miast regionu, upatrujących swoich szans w rozwoju technologii zaawansowanych, informatycznych, czy też działalności usługowej, chcących odciąć się od postrzegania jako ośrodki przemysłu ciężkiego. Radlin jest doskonałym miejscem do rozwoju usług komplementarnych w stosunku do większych miast w regionie, w których zlokalizowane są tzw. usługi wyższego rzędu.

Ten kierunek rozwoju Radlina stanowi swoisty kompromis pomiędzy tradycjami miasta jako ośrodka przemysłu ciężkiego i próbami budowy nowoczesnej jednostki miejskiej realizującej założenia zrównoważonego rozwoju.

Radlin, miasto z sercem

Czym jest “miasto z sercem”…? To pewna wrażliwość na potrzeby ludzkie, zarówno w wymiarze społeczności gminy, jak i kontaktów z podmiotami z zewnątrz.

 • Miasto Radlin od początku swojego funkcjonowania stawiało na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Niejednokrotnie aktywowaliśmy mieszkańców do zakładania swoich organizacji.
 • Miasto Radlin, jako jedne z pierwszych w Polsce przygotowywało Strategię Zrównoważonego Rozwoju w sposób partycypacyjny, czyli z szerokim udziałem reprezentantów lokalnej społeczności.
 • Radlin, mimo górniczej historii, jest miastem mocno zaangażowanym w ekologię. Zielone serce miasta udowadnia od lat stabilne miejsce w czołówce Ligi Energii Odnawialnej
 • Radlin od lat wdraża rozwiązania organizacyjne i technologiczne, które ułatwiają komunikację pomiędzy instytucją a obywatelem. Radlin od początku zaangażowany był w pionierski w kraju System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej.
 • Urząd Miasta Radlin wielokrotnie wykorzystywał materiały poligraficzne i promocyjne pochodzące z recyklingu. Dbałość o środowisko naturalne jest dla nas bardzo istotne.
 • Na trzy lata przed nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt, Miasto Radlin wdrażało już własną politykę ochrony zwierząt poprzez uchwalony przez Radę Miejską “Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt”. Nasze doświadczenie pomagało innym gminom wprowadzać podobne programy u siebie.
 • Sam wybór hasła promocyjnego („miasto z sercem”) odbywał się w dość nietypowy sposób, bowiem wybierali je… sami mieszkańcy poprzez specjalną sondę. Było to dość eksperymentalne wykorzystanie zasady tzw. „crowdsourcingu”, czyli korzystania z potencjału pomysłów zróżnicowanej społeczności.
 • Od lat promowana jest tu aktywność obywatelska a pozytywne praktyki działań w organizacjach pozarządowych, znajdują swoje odzwierciedlenie w corocznym Festiwalu Organizacji Pozarządowych.
 • W Radlinie od wielu lat wdrażany jest Program Aktywności Lokalnej , w ramach którego realizowane są projekty aktywizacji społecznej wśród najbardziej zagrożonych wykluczeniem.
 • To oczywiście nie wszystkie nasze działania. Na każdym kroku staramy się udowodnić to, że jesteśmy “miastem z sercem”, oraz co przez to rozumiemy. Zaufało nam również wielu przedsiębiorców, dla których hasło „I love to invest in Radlin” nie jest wyłącznie sloganem…
  logotypy ue

  Copyright: Miasto Radlin 2013   |   Wykonanie strony: Garski Multimedia