Logo Market Radlin

Sdružení

 
V Radlině vyvíjí aktivní činnost více než 30 nevládních organizací, které vytvářejí širokou nabídku trávení volného času a rozvoj zájmových kroužků.

Radlinská obec se vyznačuje moderním pojetím činnosti v rámci III. sektoru a idejí občanské společnosti. V průběhu posledních 15 let vznikly nové spolky a zájmové skupiny, které začaly pracovat v oblasti široce pojatého lokálního rozvoje, a ne jako doposud – typicky “hobbysticky”. V roce 2001 byl v Radlině  zorganizován první ve wodzisławském okrese Festival nevládních organizací, a v roce 2003 spuštěn projekt, jehož hlavním efektem bylo založení Radlinské rady nevládních organizací a Usnesení rady města Radlin v záležitosti zásad spolupráce samosprávy města s nevládními organizacemi. Radlin se začal vyjímat na poli občanských aktivit, začal být ukazován jako příklad dobrých praktik, což nezůstalo nepovšimnuto nejen v jiných částech regionu, ale i v rámci celé země (dobrá mezisektorová spolupráce měla vliv na vytipování města Radlin do celopolského projektu „Transparentní obec”).

Pomineme-li různé sportovní kluby, radlinská společenství pracují hlavně ve sféře kultury a lokálního rozvoje (mají rozdílné statutární cíle: lokální rozvoj, kultura a tradice, aktivita žen, činnost pro děti a mládež).

Jedna ze zajímavých iniciativ provozovaná lokální nevládní organizací je Kancelář právních rad pro občany – jedna z nemnoha tohoto typu v regionu, nabízející bezplatné právní poradenství pro občany. Kancelář je členem Svazu právních kanceláří pro obyvatelstvo, ročně se zaobírá zhruba 900 kauzami.

    logotypy ue

    Copyright: Miasto Radlin 2013   |   Wykonanie strony: Garski Multimedia