Logo Market Radlin

O projektu

„Malá města mohou být atraktivní rovněž pro podnikání” – to je název článku v časopisu Forbes a zároveň výzkumu, který tento časopis provedl v oblasti atraktivity polských měst pro podnikání. Klíčovým ukazatelem je zde efektivita využití zdrojů vlastního města, nezávisle na tom, zda jsou dostupné centrální zdroje, příhraniční poloha, nebo také turistický či průmyslový potenciál.

Dynamizace společensko-hospodářského rozvoje města Radlin, díky komplexní mezinárodní propagaci investičních možností – to je projekt, jehož cílem je přeměna pouhého city marketing na komplexní představení Radlina jako moderního, dynamicky se rozvíjejícího se města s velkým rozvojovým potenciálem, podporujícího a formujícího svůj vlastní společensko-ekonomický rozvoj. Jádrem projektu je představení pěti možností investic ve městě. Informace budou zveřejněny v tisku, televizi, na národních podnikatelských portálech a na trhu jak polském, tak zahraničním. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z Evropského fondu regionálního rozvoje a v rámci Regionálního operačního programu slezského vojvodství na roky 2007-2013, Priorita I, Odst. 1.1.2. „Podpora investic“.

Celková hodnota projektu činí: 525 707,00 złotých,

Dofinancování z Evropského fondu regionálního rozvoje – 85% .

    logotypy ue

    Copyright: Miasto Radlin 2013   |   Wykonanie strony: Garski Multimedia