Logo Market Radlin

Slezko

 
Slezsko je největším průmyslovým regionem v Polsku, který hraje rozhodující roli v národním hospodářství. Má rovněž vysoký vliv na celkovou palivo-energetickou bilanci země. O vysoké investiční atraktivitě slezského vojvodství rozhodují tyto faktory: geografická poloha, velikost odbytového trhu, přírodní surovinová základna, dobře rozvinutá infrastruktura, vysoce kvalifikovaný personál, blízkost mezinárodního letiště a říční přístav v Gliwicích.

Slezské vojvodství disponuje markantními přírodními zdroji, mezi které patří černé uhlí, naleziště zinku a olova, zásoby metanu a zemního plynu, naleziště slíny, vápence, štěrky, léčivé, termální a minerální vody. Jako otevřený region, atraktivní pro podnikatele a investory, s vybudovanou turistickou i kulturní infrastrukturou, bohatý na přírodní a kulturní krásy, je přitažlivým regionem i pro cestovní ruch.

    logotypy ue

    Copyright: Miasto Radlin 2013   |   Wykonanie strony: Garski Multimedia