Logo Market Radlin

O městě

Historie města

Město Radlin je známé především pro svou důlní činnost v této oblasti. Těžba „černého zlata“ ve slezské zemi od konce 19. století rozvíjela zemědělskou krajinu a na mapě jižní části Horního Slezska vznikal důležitý průmyslový bod.

Již 130 let figuruje důl „Marcel“ (dříve „Emma“) jako trvalá součást hospodářského života Radlina. „Marcel“ byl otevřen v zalesněných oblastech měst Obszary a Radlin. Těžba zde začala roku 1883, a to na šachtách „Grundmann“ a „Mauve“, které byly v meziválečném období přejmenovány na „Antoni“ a „Viktor“. Šachty byly mnohokrát prohlubovány a modernizovány a dodnes slouží k převozu lidí i materiálu.

Na přelomu 19. a 20. století se expanzivně spravovaný podnik dynamicky rozvíjel. Správa podniku roku 1885 začala pronajímat sousední důl „Mariahilf“, v němž byla o rok dříve pozastavena těžba. V rámci následujících důlních investic byly založeny briketárna, elektrárna a koksárna. Všechna tato zařízení jsou jedním velkým průmyslovým komplexem, k němuž byl ještě roku 1909 připojen důl „Reden“.

V té době poblíž dolu vzniklo moderní obydlí pro dělníky známé pod názvem Kolonie Emma. Tuto v regionálním měřítku unikátní kolonii-park projektovali nejznámější němečtí modernističtí architekti. Komplex budov, který se dá srovnat s katowických Nikiszowcem, dodnes vzbuzuje úžas a je přitahováno mnoha malíři a fotografy. Obyvatelé kolonie se aktivně podílejí na Programu místní aktivity (Program Aktywności Lokalnej).

Kamenouhelný důl „Marcel“ je dodnes jedním z nejdůležitějších bodů na průmyslové mapě Horního Slezska. Koksovna „Radlin“ se zase může pochlubit nejmodernějším vybavením v Evropě. Radlin se tak stává nejen symbolem historie hornictví, nýbrž také příkladem moderně vyspělého hornického města.

Okolo uhlí

Tři největší závody ve městě, a to Koksovna „Radlin“, Důl „Marcel a Elektroteplárna „Marcel“, již po mnoho let vymezují charakter Radlina (všechny tři jsou umístěny v centrální části města). Kromě hospodářské činnosti související s těžbou, zpracováním uhlí a získávanou energií, ve městě fungují mj. obuvnická dílna, vodárenská společnost, pískový důl a další služby. Mezi největší státní zaměstnavatele dále patří Úřad města Radlina, Spolek sportovních škol, Gymnázium nr 1 či Odbor veřejných služeb.

Udržování průmyslového charakteru města vytváří jeho jisté odlišnosti od většiny jiných měst regionu, které vidí své šance v rozvoji high-tech technologií, informatice či ve službách, čímž se chtějí distancovat od vnímání jich jako center těžkého průmyslu. Radlin je ideálním místem k rozvoji doplňkových služeb vůči větším městům v regionu, v nichž jsou lokalizovány tzv. služby vyššího řádu. Zaměření na takovýto vývoj Radlina značí specifický kompromis mezi tradicí města jako centra těžkého průmyslu a pokusy výstavby moderní městské jednotky uplatňující principy vyváženého rozvoje.

Radlin, město se srdcem

Co to znamená „město se srdcem“ ..?
Je to jistá citlivost k lidským potřebám, a to jak ve společnosti samotné obce, tak i v kontaktech s podměty zvenčí.

 • Město Radlin od počátku svého působení stavělo na spolupráci s nevládními organizacemi. Mnohokrát jsme pobízeli obyvatele k zakládání vlastních organizací.
 • Město Radlin, jako jedno z prvních v Polsku, připravilo Strategii udržitelného rozvoje participačním způsobem, tzn. se širokou účastí místní společnosti.
 • Radlin je i přes jeho hornickou historii vysoce ekologickým městem. Zelené srdce města již mnoho let prokazuje stabilní místo v čele Ligy obnovitelné energie.
 • Radlin po mnoho let zavádí organizační a technologická řešení, která usnadňují komunikaci mezi institucemi a obyvatelstvem. Radlin byl od počátku zapojený v zemi průkopnický Systém elektronické komunikace veřejné administrace.
 • Úřad města Radlina mnohokrát využíval recyklace pro polygrafické a reklamní materiály. Péče o životní prostředí je pro nás velmi důležitá.
 • Tři roky před novelizací Ústavy o ochraně zvířat město Radlin již zavádělo vlastní politiku ochrany zvířat schválenou městskou radou „Program péče o opuštěná zvířata a prevence“. Naše zkušenosti pomáhaly jiným obcím zavádět podobné programy doma.
 • Samotný výběr reklamního sloganu („město se srdcem“) se konal poněkud netradičním způsobem, neboť jej pomocí speciální ankety vybírali samotní obyvatelé. Jednalo se o experimentální využití principu tzv. „crowdsourcingu“, čili využití z potenciálu nápadů rozrůzněné společnosti („moudrost davů“).
 • Mnoho let podporujeme obyvatele v činnosti v nevládních organizacích. Odraz této činnosti je možné spatřit v každoročně konaném Festivale nevládních organizací.
 • V Radlině je po mnoho let zaváděn Program místní aktivity, v jehož rámci jsou realizovány projekty sociálního začleňování mezi nejvíce ohroženým obyvatelstvem.

To samozřejmě nejsou všechny naše aktivity. Na každém kroku se snažíme prokázat, že jsme „město se srdcem“. Svou důvěru nám věnovalo mnoho podnikatelů, pro něž motto „I love to invest in Radlin“ není jen a pouze sloganem…

  logotypy ue

  Copyright: Miasto Radlin 2013   |   Wykonanie strony: Garski Multimedia